Ako dlho bude trvať realizácia? Doba od uzavretia zmluvy o dielo do odovzdania hotového interiéru závisí na aktuálnej vyťaženosti našich kapacít a rozsahu realizácie pre Vás. Pri menších a stredne veľkých zákaziek je to približne 4-6 týždňov od uzavretia zmluvy o dielo, u veľkých zákaziek obsahujúcich kompletné dokončenie interiérov hrubej stavby (vrátane realizácie podláh, dverí a schodisko) alebo kompletné stavebné rekonštrukciu bytu vrátane dodania kompletných interiérov je to približne 8 – 10 týždňov.