Moderný trend vysokých kuchýň prináša so sebou problém dostupnosti.

Nižší ľudia, prípadne ľudia na vozíčku môžu mať s dosiahnutím predmetov problém. Nie len pre nich prinášame novinku iMove.

Jednoduchá obsluha, dostupnejší priestor, prehľadnosť a rýchly prístup. Inovatívny systém iMove mení bežnú poličku do ergonomického úložného systému s veľkými užívateľskými výhodami. iMove a jeho obsah sú ťahané smerom nadol v jednoduchom pohybe a dostupné tak rýchlo pre každého. Rodina iMove počíta s vysokým stupňom flexibility pri inštalácii – a výberom modelov (jednoduchý alebo dvojitý) s jedným alebo dvoma policami. iMove jednoducho zakryje výšky steny od 470 mm. iMove double je určený pre skrinky s výškou 710 mm a je k dispozícii pre všetky štandardné šírky korpusov – 500, 600 a 900 mm. Všetky verzie sú v antracitovej farbe.